Teadete haldamiseks vajutage menüü lingile Teated. Avaneb teadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:

  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele teateid (nupp Koosta);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).

To manage your notifications, click the Notifications link in the menu. The environment for managing messages opens (see Figure) in which you can:

  • see all the messages sent to you through SIS (folder Inbox);
  • compose and send messages to other SIS users into their SIS messages to email addresses in their SIS contact data (folder Compose);
  • see the messages sent by you via SIS (folder Sent);