Vajutades Teadete moodulis kaustale Saadetud, kuvatakse nimekiri ÕIS2 keskkonnast saadetud teadetest (vt joonis).

Saadetud teate sisu vaatamiseks, vajutage teate reale. Avaneb teate sisu. Teate peitmiseks vajutage nupule Sulge (vt joonis).

When you click on the Sent folder in the Messages module, the list of messages sent via SIS2 is displayed (see Figure).

To view the content of the sent message, click on the line of the message. The message content opens. To hide the message, click the Close button (see Figure).