Teate vaatamine

Menüü lingile Teated vajutamise järel kuvatakse vaikimisi Saabunud teadete kaust.

Lugemata teated kuvatakse rasvases kirjas ning nende arv on kuvatud kausta nimetuse järel (vt joonis).

Teate sisuga tutvumiseks, vajutage saabunud teatele. Teate peitmiseks, tuleb vajutada nupule Sulge (vt joonis).


Teadetele vastamine

Teatele vastamiseks vajutage Saabunud teadete kaustas teatele ning avanenud vaates nupule Vasta (vt joonis).

Avaneb teate koostamise vorm, millel on saajaks vaikimisi märgitud see isik, kes teate saatis (vt joonis).

Automaatsetele teadetele ei ole võimalik vastata.

Viewing messages

By default, when you click the Messages link in the menu, the Inbox is displayed.

Unread messages are shown in bold and their number is displayed after the folder name (see figure). 

To view the content of the message, click the received message. To hide the message, click Close (see Figure).


Replying to messages

To reply to the message, click on the arrived message in the Inbox, and in the view that opens click Reply (see Figure).

The message composing form opens where the person who sent the message is by default given as the receiver (see Figure).

You cannot reply to automatic notifications.