Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Struktuuriüksuse tunniplaani on mingil kindla õppekava või eriala või aasta või õppevormi õppijatele vm ühisel alusel kokku kogutud tunnid. Näiteks Informaatika (BSc) - 1. aasta, Majandusteadus kõrvalerialana või Õigusteadus magistriõpe päevaõpe 2. aasta (Tartu).

  • Tunniplaan koostatakse tavaliselt üheks semestriks, sessioonõppe raames luuakse tunniplaan igaks õppesessiooniks.
  • Tunniplaani nimi sisaldab tavaliselt informatsiooni eriala, aasta, õppeastme kohta. Näiteks magistriõpe, inglise keel ja kirjandus, 1. aasta.
  • Sessioonõppe tunniplaanid sisaldavad tavaliselt informatsiooni ka õppesessiooni toimumise kuupäevade kohta. Näiteks SÕ bakalaureuseõpe, 3. aasta, VI sessioon, 12.-15. veebruar.

Tunniplaani otsingu teostamise ning sisu vaatamise kohta saab täpsemalt lugeda järgmiste teemade alt:

The timetable of a structural unit includes events of courses for students of a certain curriculum or specialty or year or form of study, etc. For example Computer Science (BSc) - 1st year, Economics as a minor or Master of Laws full-time 2nd year (Tartu).

  • The timetable is usually compiled for one semester; for block-mode study, the timetable is compiled for each study session.
  • The title of the timetable usually contains information on the speciality, year and level of study. For example, master’s studies, English language and literature, 1st year.
  • Block-mode study timetables usually also contain information about the dates of the study session. For example, Block mode bachelor’s studies, 3rd year, session 6, 12–15 February.

You can read more about searching for timetables and viewing of their content under the following themes: