Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Teine kordushindamine on erand õppekorralduses, mis kehtib kursusesüsteemiga õppekavadele (arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes) ÕKE (p 50). Kui kursusesüsteemiga õppekaval õppiv üliõpilane on sooritanud vastava õppeaine korralise ja kordushindamise negatiivsele tulemusele, on üliõpilasel õigus teisele kordushindamisele.

Translation coming soon!Kuidas luua teine kordushindamise hinneteleht?

Teise kordushindamise hinnetelehe loomiseks vajuta hinnetelehel kolmikpunktmenüüs (joonisel p 1) lingile Loo teine kordushindamise hinneteleht (joonisel p 2).

Kuidas avada teine kordushindamise hinneteleht?

Hinnetelehel ava Nimekirja filtrid (joonisel p 1) ning vali Hinneteleht rippmenüüst Kordushindamine 2 (joonisel p 2).

Kuidas sisestada teise kordushindamise hinnet?

  • Teise kordushindamise tulemuse saad sisestada õppijale, kelle korralise ja esimese kordushindamise tulemus on kinnitatud.
  • Teise kordushndamise tulemuse saad sisestada siis, kui lisatud on teise kordushindamise hinneteleht või ÕISi on lisatud kordushindamise toimumine ja õppija on sellele registreerunud.

Kui ÕISi on lisatud teise kordushindamise toimumine ja õppija on sellele registreerunud

Kui õppija on registreerunud teisele kordushindamisele, siis kuvatakse ta automaatselt teise kordushindamise hinnetelehele. 

Ava teise kordushindamise hinneteleht. Teise kordushindamise tulemuse sisestamiseks on kolm võimalust:

  • vajuta Lõpphinne tulbas konkreetse õppija real olevale pliiatsile ning sisesta tulemus avanenud hindekaardil

  • vajuta õppija nimele, avanenud hüpikaknal vajuta pliiatsile (joonisel p 1) ning uuel hüpikaknal vali sobiv tulemus (joonisel p 2)

  • tähista õppija ees olev märkeruut (joonisel p 1), ava päisesse ilmunud hinde rippmenüü (joonisel p 2), vali sobiv tulemus ning vajuta Määra lõpphinne (joonisel p 3)


Kui ÕISi ei ole teist kordushindamise toimumist lisatud

Juhul, kui teist kordushindamise toimumist ei ole ÕISi lisatud:

  • vajuta teisel kordushindamisel osalenud õppija esimese kordushindamise kinnitatud negatiivse tulemuse peal (joonisel p 1). Avanenud hüpikaknas vajuta Kordushindamine 2 valikus olevale sobivale tulemusele (joonisel p 2).

  • või vajuta teisel kordushindamisel osalenud õppija nimel. Avanenud hindekaardil vajuta hallil pliiatsi ikoonil (joonisel p 1) ning hindeskaalal vali sobiv tulemus (joonisel p 2).

Miks ei saa kordushinnet sisestada?

Kordushinnet ei saa sisestada:

  • õppijal puudub või ei ole kinnitatud korralise või esimese kordushindamise tulemus. Kinnita õppija korraline või esimene kordushindamise tulemus.
  • õppijal on korralise või esimese kordushindamise negatiivne tulemus või MI tühistatud mõjuva põhjusega. Näiteks kui õppija osales kordushindamisel, mis oli tema jaoks esimene hindamine, siis sisesta tulemus korralise tulemusena. Kui õppija osales teisel kordushindamisel, mis oli tema jaoks esimene kordushindamine, siis sisesta tulemus esimese kordushindamisena.

Kuidas teine kordushindamine eksamiprotokollis kuvatakse?

Teise kordushindamise tulemus kuvatakse tähekombinatsiooniga JE* (järeleksam).

  • No labels