Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

ÕISi teadete postkast on üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse saaja teadete postkasti ja tema kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele. 

SIS messages is one of the official means by which the university informs students.

All the messages sent through SIS are sent to the recivers’s SIS messages and to email addresses provided in their contact data.