Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Täiendusõppeprogrammi toimumisele registreeritute vaatamiseks vajutage toimumise andmetes nupule Registreeritute nimekiri (vt joonis).

Avaneb nimekiri registreerunutest (vt joonis). Vaikimisi on nimekiri järjestatud registreerimisaja järgi. Nimekirja järjestust saate muuta.  Nimekirja saab järjestada registreerimisaja, perekonnanime, isikukoodi, korralduse, tunnistuse või hinnetelehe numbri järgi. Selleks vajutage vastava veeru päises oleval lingile (joonisel p 1). Teine vajutus samale lingile järjestab nimekirja kahanevas järjestuses.

Vajutades nupule Nimekiri failina (joonisel p 2) avaneb Exceli fail, millesse on kuvatud kogu info, mis sisestati registreerimise vormiga (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, postiaadress, amet, täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega, maksja andmed, registreerumise kuupäev ja kellaaeg). Faili kuvatakse ka registreerumise aeg (kuupäeva ja kellaaeg) ja isiku õppekohtade info. Faili on võimalik kasutada näiteks koolituse ajal kohaloleku kontrollimiseks.