Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

ÕIS2-Moodle’i liidestus töötab ÕIS2 tasemeõppemoodulis. Täiendusõppemoodulis toimub täiendusõppeprogrammide ja Moodle’i vaheline liidestus endiselt ÕIS1-s.Mis on Moodle ja ÕIS2 liidestuses uut?


Uuendused ÕIS2-s: 

 1. Õppejõude on võimalik õppeaine versiooni juurest e-kursusele Moodle’is lisada valikuliselt. 
 2. Õppeaine versioonides, kus õppijad on registreerunud rühmadesse, on võimalik rühmi siduda erinevate e-kursustega Moodle’is. Õppijaid saab e-kursusele või e-kursustele lisada samuti rühmade kaupa. 


Mis lehelt saab Moodle seoseid hallata?

Moodle  seoseid on võimalik hallata Moodle seoste lehel, kuhu on võimalik liikuda:

 • töölaualt Minu loetavate õppeainete vidinast
 • menüüst Minu õppeained
 • õppeaine versiooni lehelt

  

Töölaual on Minu loetavad õppeainete vidinas ära toodud jooksva semestri õppeained. Õppeaine nimetuse peal klikkides avaneb vastava õppeaine infot sisaldav õppaine kaart Minu loetavate õppeaiente töölaual. Töölaualt tuleb valida Moodle seosed. Avaneb Moodle seoste haldamise leht.


Vasakul õppejõu menüüst valida Minu õppeained. Avaneb sinu õppeainete töölaud. Töölaualt valida soovitud semester ning soovitud õppeaine. Õppeaine kaardilt  vajutada Moodle seosed. Avaneb Moodle seoste haldamise leht.


Õppeaine versiooni lehel kolmikpunkt menüüst valida Moodle seosed.

Samal lehel avaneb õppeaine versiooni Moodle seoste haldamise leht.  


Kuidas luua uut e-kursuse põhja?

Õppejõuna saad õppeainete uute e-kursuse põhju Moodle'is luua ise ÕIS2-s vastava õppeaine versiooni juurest. Eraldi kursuse põhju saab luua sama õppeaine päevaõppe, sessioonõppe, ingliskeelsete ning täiendusõppe versioonide jaoks. Moodle’isse saab e-kursuse põhju luua nii veebi-, põim- kui ka lähiõppe jaoks:  

 • Veebiõpe - kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.  
 • Põimõpe - osa õppest toimub veebis, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume.  
 • Lähiõpe - loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad füüsilises ruumis (nt auditooriumis). Moodle’i kursuse põhja võidakse lähiõppe puhul soovida kasutada õppematerjalide hoidmise ja õppijatele edastamise kohana ning siis on soovitatav õppeaine versiooni kirjelduses “Õpikeskond” lahtrisse kirjutada “Õppematerjalid Moodle’is”.  Kuidas saab ÕIS2-st luua uue e-kursuse põhja Moodle’is? 

Õppeainele saab luua uue e-kursuse põja Moodle seoste lehel. 

Uue e-kursuse põhja loomiseks:


 1. Märkige Moodle’i seoste lehel õppejõudude osas ära õppeaine õppejõud, keda soovite loodaval e-kursusel õppejõuks lisada. Vaikimisi on märgitud vastutav õppejõud. Kõiki õppejõude saate valida Valik kõik nupu abil.
 2. Klõpsake nupul Loo uus kursus: kursuse lühinimi 


E-kursuse põhja loomise järel tekib automaatselt seos vastava ÕIS2 õppeaine versiooni ja e-kursuse vahel ning Moodle’i seoste lehel kuvatakse:  

 • Seos Moodle’i kursusega->Jah  
 • Seotud kursuse lühinimi Moodle’is, mis on lingina ja mille kaudu on võimalik e-kursusele minna 
 • E-kursusele lisatud õppejõudude nime taga kuvatakse Moodle’i ikooni (kui esialgu jäi mõni õppejõud märkimata, siis märkige ja lisage ka need õppejõud Moodle’is kursusele, klõpsates nupul ”Uuenda andmeid Moodle’is”) 
   
 1. Õppeaine versiooni pealkiri ja ainekood - e-kursuse nimeks pannakse päevaõppe kursuste puhul ÕIS2 õppeaine versioonis märgitud õppeaine nimetus (lühinimeks pannakse ainekood), sessioonõppe kursuste puhul lisatakse kursuse nimele märge SÕ (lühinimeks pannakse ainekood_SO). Kui õppeaine toimumise keeleks ning õppeaine versiooni keeleks on märgitud inglise keel (õppeaine versiooni tunnus laiendiga _Eng), siis luuakse Moodle´is kursuse põhi ingliskeelse nimega ning kursuse lühinimeks pannakse ainekood_Eng.  
  Kui ÕIS2-s muudetakse õppeaine nimetust, sisu lühikirjeldust ja/või ainega seotud õppejõude, siis saab Moodle'is oleva e-kursuse vastavaid andmeid õppeaine versiooni juurest muuta, klõpsates nupul “Uuenda andmeid Moodle'is”. Seega Moodle'i e-kursuse nime muutmiseks tuleb muuta kõigepealt õppeaine nimetust ÕISis ning seejärel värskendada ÕIS2 õppeaine versiooni juurest andmeid Moodle'is. NB! Kui mingil põhjusel tekib vajadus muuta Moodle'i kursuse lühinime, siis tuleb pöörduda Moodle'i administraatori poole aadressil eope@ut.ee. 
 2. Loodav kursus paigutatakse Moodle'is õppeaine ainekoodi järgi vastava teaduskonna kategooria instituudi alamkategooriasse, mis vastab ÕIS2-s õppeaine versiooni struktuuriüksusele. 
 3. ÕIS2 õppeaine versiooni sisu lühikirjeldus lisatakse Moodle'is e-kursuse kokkuvõtteks (Seadistused - Kursuse administreerimine - Muuda sätteid - Kursuse kokkuvõte), mis kuvatakse Moodle'i e-kursuste nimekirjas kursuse infoikoonil klõpsates. 
 4. Õppeaine versiooni info link - lingi nimetus on kujul: Õppeaine versiooni info Ainekood (22/23 S PÕ). Kui ÕIS2-s on õppeaine versiooni keeleks inglise vm võõrkeel, siis e-kursusel on õppeaine versiooni info lingi nimetus inglise keeles: Syllabus info (22/23 S). E-kursusel saab lingi nimetust vajadusel käsitsi muuta või lingi kuvamist peita. Õppeaine versiooni info link lisatakse e-kursusele Moodle’is iga kord kui tehakse seos õppeaine versiooni ja Mooldle’i kursuse vahel. 
 5. Toimumise aeg - Moodle'is e-kursuse alguskuupäevaks ÕIS2 akadeemilise kalendri semestri alguskuupäev (täiendusõppemoodulis täiendusõppeprogrammi toimumise algus) ja Moodle'is e-kursuse lõppkuupäevaks ÕISi akadeemilise kalendri semestri lõppkuupäev (täiendusõppemoodulis täiendusõppeprogrammi toimumise lõpp) 
 6. Õppejõud, kes on enne Loo uus Moodle’i kursus või Seo olemasoleva kursusega nupu vajutamist ära märgitud (vaikimisi on märgitud vastutav õppejõud). 

Andmete värskendamiseks klõpsa nupul Uuenda andmeid Moodle’is. 


Kui soovid teha Moodle’is e-kursuse põhja, mille loomine pole ÕIS2-st võimalik (õppeaine osad, ÕIS2-s mitteregistreeritud kursuse või varasema kursuse koopia jaoks), võta ühendust e-posti aadressil eope@ut.ee. Lisa kirja loodava kursuse nimi, ainekoodi ning e-kursuse nime, millest soovid teha koopiat. Koopia tehakse vaid kursuse sisust ning õppijaid koos nende andmetega üle ei kanta. 


Kuidas luua seost õppeaine versiooni ja Moodle'i e-kursuse vahel?

Soese  olemasoleva Moodle'i kursusega saate luua Moodle seoste lehel. 

 1. Märkige Moodle’i seoste lehel õppejõudude osas ära õppeaine õppejõud, keda soovite e-kursusel õppejõuks lisada. Vaikimisi on märgitud vastutav õppejõud. Kõiki õppejõude saate valida Valik kõik nupu abil. 
 2. Sisestage lahtrisse “Olemasoleva Moodle’i kursuse lühinimi” Moodle’i kursuselt kopeeritud kursuse lühinimi (kursusel olles pärast linki Töölaud või Seadistused - Kursuse administreerimine - Muuda sätteid, Kursuse lühinimi). NB! Kontrollige lühinimi kindlasti üle Moodle'i e-kursuselt, et vältida seose loomist vale e-kursusega ja õppijate ülekannet valele e-kursusele. 
 3. Klõpsake nupul Seo olemasoleva kursusega. 
   

E-kursusele lisatud õppejõudude nime taga kuvatakse Moodle’i ikooni.

Kui esialgu jäi mõni õppejõud märkimata, siis märgi ja lisa ka need õppejõud Moodle’is kursusele, klõpsates nupul ”Uuenda andmeid Moodle’is”. 


Kui õppeaine versioonis on rühmad ja õppijad on registreerunud rühmadesse, siis on võimalik vajadusel siduda erinevad rühmad erinevate Moodle’i kursustega. Esimese sammuna tuleb õppeaine versioon siduda Moodle’i kursusega, mis on põhikursuseks, kuhu soovite õppijaid lisada ning seejärel saab eemaldada või muuta rühmade seost. 

 1. Sisesta lahtrisse “Olemasoleva Moodle’i kursuse lühinimi” Moodle’i kursuselt kopeeritud kursuse lühinimi (kursusel olles pärast linki Töölaud või Seadistused - Kursuse administreerimine - Muuda sätteid, Kursuse lühinimi).

  Kontrolli lühinimi kindlasti üle Moodle'i e-kursuselt, et vältida seose loomist vale e-kursusega ja õppijate ülekannet valele e-kursusele.

 2. Klõpsake nupul Seo olemasoleva kursusega. 
 3. Seose loomise järgselt tekib kõikidel rühmadel vaikimisi seos vastava Moodle’i kursusega. 
 4. Teil on võimalik konkreetse rühma seost muuta, klõpsates rühma nime taga pliiatsi ikoonil ning valides käsu Muuda seos. Olemasoleva Moodle’i kursuse lühinimi lahtrisse sisestage selle Moodle’i kursuse lühinimi, kuhu soovite selle rühma õppijaid üle kanda (kursusel olles pärast linki Töölaud või Seadistused - Kursuse administreerimine - Muuda sätteid, Kursuse lühinimi). NB! Kontrollige lühinimi kindlasti üle Moodle'i e-kursuselt, et vältida seose loomist vale e-kursusega ja õppijate ülekannet valele e-kursusele. 
 5. Sul on võimalik konkreetse rühma seost eemaldada, klõpsates rühma nime taga pliiatsi ikoonil ning valides käsu Eemalda seos. 


Kuidas lisada isikuid ja osalejaid Moodle'i kursusele?

Õppejõude saab lisada Moodle’i kursusele õppeaine versiooni Moodle’i seoste lehel seose loomise ja andmete uuendamise ajal. 

Uuenduseda on võimalik õppejõude Moodle kursusele lisada valikuliselt.


 1. Märkige õpejõudude osas ära õppeaine õppejõud, keda soovite e-kursusel õppejõuks lisada. Vaikimisi on märgitud vastutav õppejõud. Kõiki õppejõude saate valida Valik kõik nupu abil. 
 2. Seose loomise ajal lisatakse Moodle’i e-kursusele märgitud õppejõud ning e-kursusele lisatud õppejõudude nime taga kuvatakse Moodle’i ikooni  
 3. Kui esialgu jäi mõni õppejõud märkimata, siis märkige ja lisage ka need õppejõud Moodle’is kursusele, klõpsates nupul ”Uuenda andmeid Moodle’is”. 


Õppeaine versioonile registreerunud õppijaid saab ÕIS2-st lisada Moodle’i kursusele, kui õppeaine versioonile on tehtud seos Moodle’i kursusega.  

 1. Minge ÕIS2 õppejõu töölaual Minu õppeainete loendist vastava õppeaine versiooni Moodle’i seoste lehele. 
 2. Veenduge, et õppeaine versioonil on seos Moodle’i kursusega, kuhu soovite õppijaid üle kanda. 
 3. Õppijate automaatseks ülekandeks järgmisel ööl lülitage sisse nupp Õppijate ülekanne. Pärast selle nupu sisselülitamist sooritatakse järgneval ööl esimene õppijate ülekanne. Pärast ülekande alustamist uuendatakse Moodle'is õppijate nimistut kord ööpäevas lähtuvalt ÕISis ainele registreerunute nimekirjast (lisandunud registreerunud lisatakse Moodle’i kursusele ja maha registreerunud õppijad eemaldatakse Moodle’i kursuselt). 
 4. Kui te soovite õppijaid kohe Moodle’i e-kursusele üle kanda, siis klõpsake nupul Uuenda õppijate andmeid kohe.  
   


Kui õppeaine versioonis on rühmad ja õppijad on registreerunud rühmadesse, siis on võimalik vajadusel siduda rühmad erinevate Moodle’i kursustega. Esimese sammuna tuleb õppeaine versioon siduda Moodle’i kursusega, mis on põhikursuseks, kuhu soovite õppijaid lisada ning seejärel saate eemaldada või muuta rühmade seost ning lisada rühmadesse registreerunud õppijad nendele Moodle’i kursustele, millega on rühmadel seos. 

 1. Minge ÕIS2 õppejõu töölaual Minu õppeainete loendist vastava õppeaine versiooni Moodle’i seoste lehele. 
 1. Veenduge, et õppeaine versiooni rühmadel on seos Moodle’i kursuse või kursustega, kuhu soovite õppijaid üle kanda. Vajadusel muutke rühma või rühmade seost või eemaldage seos, kui te ei soovi konkreetse rühma õppijaid ühelegi Moodle’i kursusele lisada. 
 1. Õppijate automaatseks ülekandeks järgmisel ööl lülitage iga rühma puhul sisse nupp Õppijate ülekanne. Pärast selle nupu sisselülitamist sooritatakse järgneval ööl esimene rühma õppijate ülekanne Moodle’i kursusele, millega on rühmal seos. Pärast ülekannete alustamist uuendatakse Moodle'is rühma õppijate nimistut kord ööpäevas lähtuvalt ÕISis ainele registreerunute nimekirjast (rühma lisandunud registreerunud lisatakse Moodle’i kursusele ja maha registreerunud õppijad eemaldatakse Moodle’i kursuselt). 
 1. Kui te soovite rühma õppijaid kohe Moodle’i e-kursusele üle kanda, siis klõpsake nupul Uuenda õppijate andmeid kohe. Seejuures lisatakse Moodle’i kursusele või kursustele kõikide rühmade õppijad, millel on seos Moodle’i kursusega ning õppijate ülekande nupp sisse lülitatud. 
 1. Moodle’i kursusele kantakse üle ka õppeaine versiooni rühmad ning lisatakse Moodle’i kursusel õppijad nendesse rühmadesse, kuhu nad ÕISis registreerunud on. 

 

Vaata Moodle'i juhendit.


Õppejõudude eemaldamine Moodle’i kursuselt ei toimu ÕIS2 kaudu, vaid õppejõud tuleb käsitsi Moodle’i kursuselt eemaldada. Õppejõudude eemaldamine käsitsi: plokk Seadistused - Kasutajad - Registreerimise meetodid - real OIS viimases tulbas mehikestega nupp - valida õppejõu nimi ja klikkida nupul Eemalda. 

Vaata ka Moode'i juhendit.

Õppijad ei saa end ise Moodle’i e-kursuselt eemaldada.  

 1. ÕIS2-s ainelt maharegistreerunud õppijate automaatne eemaldamine. Kui ÕISi2-s on aktiivne õppijate ülekanne, siis kontrollitakse igal ööl ÕIS2-i õppeaine versioonile registreerunute nimekirja ja eemaldatakse ÕIS2-s ainelt maharegistreerunud õppijad Moodle’i kursuselt. 
 2. Kõikide õppijate eemaldamine Moodle’i kursuse tühjendamise teel. Kui kursuselt on vaja eemaldada kõik õppijad, tuleb läbi teha kursuse tühjendamine: klõpsake kursusel seadistuste plokis Tühjenda kursus. Kõik vajalikud seaded on juba vaikimisi paigas - teil tuleb tühjendamine vaid lõpuni läbi teha. Kursuse tühjendamise käigus eemaldatakse kursuselt õppijad ja nende tegevused ning kustutatakse ka seos ÕIS2 õppeaine versiooni ja e-kursuse vahel. 
 3. Üksikute õppijate eemaldamine käsitsi. Kui õppijad on lisatud  Moodle’i kursusele ÕIS2 kaudu ja igaöine õppijate ülekanne on ÕISis lõpetatud või seos ÕIS2 ja e-kursuse vahel on kustutatud, saab õppejõud õppijaid eemaldada e-kursuselt käsitsi: plokk Seadistused - Kasutajad - Registreerimise meetodid - real OIS viimases tulbas mehikestega nupp - valida õppija nimi ja klõpsata nupul Eemalda.  
   
   
  Kui õppijate (igaöine) ülekanne on ÕIS2-s avatud, siis ei tohi õppijaid Moodle’i kursuselt käsitsi eemaldada, sest igaöise õppijate uuendamise käigus lisatakse nad kursusele tagasi. 
 4. Kui õppijad pole e-kursusele lisatud ÕIS2 kaudu, saab õppejõud õppijaid eemaldada e-kursuselt käsitsi: plokk Seadistused - Kasutajad - Registreeritud kasutajad - prügikasti-nupp viimases tulbas. 

Vaata ka Moode'i juhendit.


Translation coming soon!

 • No labels