Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Minu tunniplaan vidin (vt joonis) kuvab sinu töölauale sinu kalendri tänased sündmused.

Oma tunniplaani vaatamiseks vajuta vidina pealkirjale.


SEOTUD TEEMAD:

The My timetable widget (see figure) on your dashboard displays your today's calendar events.

To view your timetable, click on the widget title. 


RELATED TOPICS: