Igale õppejõule, kes on ainekavasse õppejõuna lisatud, tekib ÕISi pealehele link Minu loetavad ained. Lingile vajutades avaneb nimekiri õppejõuga seotud ainetest ja nende kinnitatud ainekavadest (vt joonis). Sobivate ainete leidmiseks täpsustage otsingutingimusi. Vajadusel kasutage selleks peatüki "Ainete otsing" juhiseid. Nendest tegevustest, mida õppejõud oma ainetega teha saab, lugege peatükist "Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks".

Igal õppejõul on soovitatav jälgida, ega tal oleks enda loetavate ainete hulgas ainult need ained ja lingid nendele ainekavadele, mille alusel läbiviidavas õppetöös ta osaleb või on osalenud.