Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppija lubatakse hindamisele, kui ta on registreerunud õppeainesse ja täitnud kõik hindamisele pääsemise tingimused. Need tingimused ja hinde kujunemise põhimõtted on määratud õppeaine infos. Kui õppija ei ole täitnud hindamisele pääsemise eeldusi, on õppejõul õigus teda hindamisele mitte lubada ja kanda sisse negatiivne tulemus. Hindamisele pääsemise eelduste järeletegemise võimaldamise otsustab vastutav õppejõud.

The student is allowed to take the assessment if he or she has registered for the course and fulfilled all the requirements necessary to take the assessment. These requirements are established in the course information. If the student has not fulfilled the requirements prescribed in the course to take the assessment, the teaching staff member has the right not to allow a student to take the assessment and to record a negative result in the report. The teaching staff member in charge decides whether to allow the student to retake the required prerequisites for assessment. 


SEOTUD TEEMAD

RELATED TOPICS