Lähetuskorralduse lisamiseks vajutage lähetuste töövoo esilehel nupule Lisa uus lähetuskorraldus või kopeerige mõnd olemasolevat töövoogu. Grupilähetuse vormistamisel (kui grupi suurus on vähemalt viis inimest) kasutage esilehel olevat nuppu UUS! Vormista grupilähetus (DHIS-is) (vt joonis).

Lisa uus lähetuskorraldus nupule vajutuse järgselt avaneb lähetuskorralduse lisamise vorm (vt joonis).

Vormista grupilähetus (DHIS-is) nupule vajutuse järgselt suunatakse kasutaja DHIS-is grupilähetuse lisamise vormile.

Täitke korralduse vorm. Vajadusel saate selleks juhiseid järgmistest peatükkidest.

Korralduse salvestamiseks peavad olema täidetud selle üldandmed (lähetatav ja lähetuse kestus). Sihtkoht ja kulud peavad olema täidetud selleks ajaks, kui korraldust soovitakse kinnitamiseks saata.

Korralduse alaservas on nupud järgmiste toimingute tegemiseks.

  • Kui soovite korralduse lisamise katkestada, vajutage nupule Katkesta lisamine.
  • Kui soovite korralduse andmed salvestada, aga töövoogu kinnitamiseks veel mitte saata, vajutage Salvesta andmed. Igale korraldusele lisatud lähetatavale tekib salvestamise järel olekus "Korralduse projekt" korraldus, mille kõiki andmeid on võimalik muuta (nupp Muuda korralduse andmeid), mida saab kinnitamiseks saata (nupp Saada kinnitamiseks) ja kustutada.
  • Kui soovite korralduse kohe pärast vormi täitmist kinnitamiseks saata, vajutage nupule Salvesta ja saada kinnitamiseks.
Kui korraldusele on lisatud mitu lähetatavat (n-ö grupilähetus), saadetakse nupule Salvesta ja saada kinnitamiseks vajutamise järel kinnitamiseks ainult korralduse lisaja enda töövoog (kui ta on lähetatavate hulgas) või kõige viimasena lisatud lähetatava töövoog (kui lisajat ennast lähetatavate hulgas ei ole). Teised töövood salvestatakse lähetuskorralduse projektina ja neid saavad ükshaaval muuta ja kinnitamiseks saata lähetatav ja lähetatava üksuse sekretär.
  • Korraldus saadetakse esmalt kinnitamiseks fin. allika käsutajatele (+ asendajatele). Kui korraldusele on jäänud ainult kinnitatud kulud, saadetakse töövoog kinnitamiseks lähetuskorralduse andjale (+ asendajale).
  • Pärast korralduse kinnitamiseks saatmist saab lähetatav (sekretär) muuta kuludega seotud andmeid (lisada juurde fin. allika käsutajaid ja kulusid, eemaldada kinnitamata ja tagasilükatud kulusid). 
  • Kui lähetatav on mõne korraldusel oleva kulu finantseerija, saab ta kulude finantseeringu kinnitada kohe pärast korralduse vormistamist ja enne teistele osapooltele (teised fin. allika käsutajad, lähetuskorralduse andja) kinnitamiseks saatmist.
  • Kui korralduse kinnitusringile saatja on sekretär, peab lähetatav sellele sobival hetkel ka oma kinnituse andma. Ta saab seda teha töövoo käigust olenevalt, nt lähetuse finantseeringu või lähetusse minekuga nõustudes, aga ka korralduselt tagasilükatud kulusid eemaldades või korraldusele täiendavaid fin. allika käsutajaid või kulusid lisades.