Lisade lisamiseks vajutage korralduse alaservas nupule Lisa fail (vt joonis) ning valige ükshaaval või korraga enda arvutist sobivad failid. Mitme faili korraga valimiseks hoidke all Ctrl-klahvi.

Lisatud failid jäävad töövoos näha järgmisel kujul (vt joonis). Lisa eemaldamiseks vajutage punasele ristikesele.