Kuludokumendid skaneerige või pildistage (jälgides, et kõik andmed oleksid nähtavad ja loetavad) ning lisage failina kuluaruandesse.

 Elektroonilised kuludokumendid säilivad koos lähetuskorralduse ja -aruandega DHISis ning on vajadusel lihtsalt kättesaadavad nii TÜs (juhid, koordinaatorid jt) kui ka väljaspool (audiitorid, rahastajad).
  • No labels