Massiline digitembeldamine ja saatmine võimaldab korraga digitembeldada palju faile ja kohe need ka välja saata isikutele, kes on dokumendikandel kontakti lahtris. 

Eeldused:

  • dokumendid on loodud dokumendiliikidena millel on digitembeldamine lubatud (Tõend, digiallkirjastatav fail, väljasaadetav dokument).
  • kandel on vähemalt üks BDOC-formaadis fail. 
  • Kande kontaktiväljal (saaja) olevale kontaktile on lisatud ka isiku või asutuse e-posti aadress. Kui e-posti aadressi pole, ei saa automaatselt digitemebldada ja välja saata. Siis tuleb seda teha kande pealt ühekaupa ehk kasutada tavalist digitembelda ja saada funktsionaalsust. Selle kohta saad lähemalt lugeda siit. 

Nipp! Kui teed palju ühataolisi dokumente (nt Tõendeid), mis erinevad üksteisest vaid saaja nime poolest, oleks mõistlik üks tõendi kanne salvestada ja teiste tegemiseks kasutada "Dubleeri" nuppu, mis dubleerib andmed lahti olevalt kandelt ning loob uue dokumendi samade andmetega. NB! Dubleerida on võimalik ka faile, aga siis tuleb failis ise vajalikud muudatused teha.


Kõik dokumendid on loodud ja soovid massiliselt digitembeldama minna, ava DHISi avaleht. 

Masstembeldamist ootavad kanded on avalehel parempoolses plokireas kõige esimene

Vaikimisi kuvatakse kuni 10 kannet seal plokis. Ploki päises "Digitembeldatavad kanded" sulgudes oleva arv näitab palju  tegelikult on digitembeldamist ootavaid kandeid. 

Masstembeldamise alustamiseks, vajuta ploki paremas ääres olevat halli "Massdigitembelda" nuppu.

Avaneb vaade, kus on nimekirjas vastavalt dokumendi liigile kuvatud kõik kanded, mida on võimalik massiliselt digitembeldada. 

NB! Nimekirjas kuvatakse vaid sinu loodud dokumente (nendest liikidest millel on digitembeldamine lubatud) ja millel ei ole veel ühtegi allkirja. Seega kui soovid tembeldada sellist  dokumenti, millel on juba kellegi digiallkiri, pead seda tegema otse dokumendikandel. Masstembeldamise vaatesse seda ei kuvata. 

Avanevas vaates saad tutvuda veelkord dokumendiga (kuvatud on ka digikonteineris olevad failid, mis võimaldavad kohe kiiresti üle vaadata failid, mida tembeldama hakatakse).

Vaikimisi on kõikidel failidel linnuke ees. Kui soovite mõnda dokumenti mitte digitembeldada, võtke selle rea eest lihtsalt linnuke ära.

Digitembeldamiseks vajuta lehe parempoolses ülaosas olevat "Digitembelda ja saada" nuppu.

Kui mõnel kontaktiväljal polnud ühtegi e-posti aadressi, kuvatakse veateade, kus on ära nimetatud kanded, kus e-posti aadresse polnud ehk kuhu ei ole võimalik digitembeldatud dokumente saata.

Sellisel juhul tuleb vajutada "Katkesta" ja masstembeldamise vaates vajutades dokumendi nimetusele, mis veateates oli välja toodud, kus e-posti aadressi polnud, minna dokumendikandele ja e-posti aadress sisestada.

E-posti aadressi sisestamine

  1. Vajuta kandel "Muuda nuppu"
  2. Kontaktiväljal (tavapäraselt nimetatud Saaja või teine osapool vmt) liigu kursoriga kontakti peale, et nime all avaneksid neli lisaikooni.
  3. Vajuta teisele ikoonile (ruut pliiatsiga).
  4. Avaneb kontakti muutmise aken, kuhu saab e-posti aadressi sisestada. 
  5. Vajuta "Muuda".
  6. Tagasi kandel olles vajuta "Salvesta".

Kui e-posti aadress(id) on sisestatud, mine avalehe kaudu uuesti masstembeldamise vaatesse ja vajuta uuesti nuppu "Masstembelda ja saada".

NB! Arvestada tuleb sellega, et kui kontaktiväljal oli mitu saajat ja igaühel ka e-posti aadress või mitu aadressi, siis vastav digitembeldatud fail saadetakse kõikidele e-posti aadressitele. Kui soovitakse vaid ühele saata, tuleb seda teha otse kandelt, kus saa e-posti saatmise aknas ise valida, mis aadressile dokument saadetakse. 

Kuna ühe dokumendi digitembeldamine võtab keskeltläbi aega 15-25 sekundit, on paljude dokumentide digitembeldamine aeganõudev tegevus. Samal ajal võib jätkata tegevusi teises veebilehitseja aknas. Seda kui paljud dokumendi juba on digiallkirja saanud, saab jälgida infokastist, kus on toodud välja mitu faili mitmest on juba digitembeldatud. 

Kui kõik failid on digitembeldatud, kaob infokastike eest ära ja avaneb nn tühi vaade  masstembeldamist nimekirjast (kui sinna nimekirja ei jäetud just meelega mõnda faili, mida ei soovitud digitembeldada). 

  • No labels