Massiline digitembeldamine võimaldab korraga digitembeldada palju faile. 

Eeldused:

  • dokumendid on loodud dokumendiliikidena millel on digitembeldamine lubatud (Tõend, digiallkirjastatav fail, väljasaadetav dokument).
  • kandel on vähemalt üks BDOC-formaadis fail. 

Nipp! Kui teed palju ühataolisi dokumente (nt Tõendeid), mis erinevad üksteisest vaid saaja nime poolest, oleks mõistlik üks tõendi kanne salvestada ja teiste tegemiseks kasutada "Dubleeri" nuppu, mis dubleerib andmed lahti olevalt kandelt ning loob uue dokumendi samade andmetega. NB! Dubleerida on võimalik ka faile, aga siis tuleb failis ise vajalikud muudatused teha.


Kõik dokumendid on loodud ja soovid massiliselt digitembeldama minna, ava DHISi avaleht. 

Masstembeldamist ootavad kanded on avalehel parempoolses plokireas kõige esimene

Vaikimisi kuvatakse kuni 10 kannet seal plokis. Ploki päises "Digitembeldatavad kanded" sulgudes oleva arv näitab palju  tegelikult on digitembeldamist ootavaid kandeid. 

Masstembeldamise alustamiseks, vajuta ploki paremas ääres olevat halli "Massdigitembelda" nuppu.

Avaneb vaade, kus on nimekirjas vastavalt dokumendi liigile kuvatud kõik kanded, mida on võimalik massiliselt digitembeldada. 

NB! Nimekirjas kuvatakse vaid sinu loodud dokumente (nendest liikidest millel on digitembeldamine lubatud) ja millel ei ole veel ühtegi allkirja. Seega kui soovid tembeldada sellist  dokumenti, millel on juba kellegi digiallkiri, pead seda tegema otse dokumendikandel. Masstembeldamise vaatesse seda ei kuvata. 

Avanevas vaates saad tutvuda veelkord dokumendiga (kuvatud on ka digikonteineris olevad failid, mis võimaldavad kohe kiiresti üle vaadata failid, mida tembeldama hakatakse).

Vaikimisi on kõikidel failidel linnuke ees. Kui soovite mõnda dokumenti mitte digitembeldada, võtke selle rea eest lihtsalt linnuke ära.

Digitembeldamiseks vajuta lehe parempoolses ülaosas olevat "Digitembelda" nuppu.

Kuna ühe dokumendi digitembeldamine võtab keskeltläbi aega 15-25 sekundit, on paljude dokumentide digitembeldamine aeganõudev tegevus. Samal ajal võib jätkata tegevusi teises veebilehitseja aknas. Seda kui paljud dokumendi juba on digiallkirja saanud, saab jälgida infokastist, kus on toodud välja mitu faili mitmest on juba digitembeldatud. 


Kui kõik failid on digitembeldatud, kaob infokastike eest ära ja avaneb nn tühi vaade  masstembeldamist nimekirjast (kui sinna nimekirja ei jäetud just meelega mõnda faili, mida ei soovitud digitembeldada). 

Kuidas digitembeldada ja kohe ka dokumendid välja saata, loe siit. 

  • No labels