Digitemplit võib Tartu ülikoolis kasutada samadel tingimustel mis nn tavapärast templit, millega paberdokumendile jäljend tehakse. 

Lubatud on hetkel tõendite ja õiendite digitembeldamine. Samuti digiallkirjastatud failide digitembeldamine. 


Digitembeldada saab nii ühe kaupa kui ka massiliselt. Samuti on olemas võimalus digitembeldada ja kohe dokument e-postiga DHISist välja saata. 


Digitembelda

Digitembelda ja saada

Massiline digitembeldamine

Massiline digitembeldamine ja saatmine  

  • No labels