Digitemplit võib Tartu ülikoolis kasutada samadel tingimustel kui nn tavapärast templit, millega paberdokumendile jäljend tehakse. 

Tartu Ülikoolis digitembeldatakse digitunnistusi/digitõendeid. Digitembeldada saab ka digiallkirjastatava faili kandel, hiljem tuleb dokument registreerida õigesse asukohta.

Digitembeldada saab nii ühekaupa kui ka massiliselt. Samuti on olemas võimalus digitembeldada ja kohe dokument e-postiga DHISist välja saata. 


Digitembelda

Digitembelda ja saada

Massiline digitembeldamine

Massiline digitembeldamine ja saatmine  • No labels