Digitembeldamine on võimalik dokumendiliikidel: Tõend, digiallkirjastatav fail, väljasaadetav dokument. Dokumendiliike, millel võimaldada digitembeldamist, saab seadistada DHISi administraator. 

Dokumendi lisamises mingeid erisusi ei ole. Tuleb täita metaandmeväljad ja lisada dokumendi fail, mida soovitakse digitembeldada. 

Digitembeldamise nupp ilmub nähtavale vaid eespool nimetatud dokumendiliikide puhul, kui kandele on lisatud BDOC formaadis dokumendifail. BDOCi saab teha ka otse DHISis kasutades faili nimetuse taga olevat punase rosetiga nuppu. PDF jmt formaadis faile otse digitembeldada ei saa. Alati tuleb enne dokument teha BDOCiks. 

Kui dokumendi fail on tehtud BDOCiks, ilmub faili nimetuse alla kaks nuppu: "Digitembelda" ning "Digitembelda ja saada".


Dokumendi digitembeldamiseks tuleb vajutada nuppu "Digitembelda".

Ilmub infokastike

Ühe dokumendi digitembeldamine võtab aega 15-25 sekundit. 

Siis kaob katike eest ära ja dokumendifaili all allkirja lahtris võib näha märget:

Fail on digitembeldatud. 

  • No labels