Digitembeldamine on võimalik dokumendiliigil: digiallkirjastatav fail (hiljem tuleb dokument registreerida õigesse asukohta). Dokumendiliike, millel võimaldada digitembeldamist, saab seadistada DHISi administraator. 

Dokumendi lisamises mingeid erisusi ei ole. Tuleb täita metaandmeväljad ja lisada dokumendi fail, mida soovitakse digitembeldada. 

Digitembeldamise nupp ilmub nähtavale vaid nimetatud dokumendiliikide puhul, kui kandele on lisatud digikonteiner. Faili saab muuta digikonteineriks ka otse DHISis kasutades faili nimetuse taga olevat punase rosetiga nuppu. PDF jmt formaadis faile otse digitembeldada ei saa. Alati tuleb enne dokumendi fail muuta digikonteineriks. 

Kui dokumendi fail on muudetud digikonteineriks, ilmub faili nimetuse alla kaks nuppu: "Digitembelda" ja "Digitembelda ja saada".


Dokumendi digitembeldamiseks tuleb vajutada nuppu "Digitembelda".

Ilmub infokastike

Ühe dokumendi digitembeldamine võtab aega 15-25 sekundit. 

Kui kastike kaob eest ära, siis dokumendifaili all allkirja lahtris võib näha märget:

Sellega on dokument digitembeldatud. 

  • No labels