Veebruar

1. Värvusena võeti kasutusele ülikooli sinine.

2. Ülaribalt eemaldati  ikoon, kuna avalehele viib ka ülikooli logole klõpsamine (üleval vasakul).

3. Ülaribal küsimärgi ikooni peal klõpsamine suunab nüüd dokumendihalduse alale ülikooli vikis.

4. Ülaribalt eemaldati hüüumärgi ikoon.

5. Menüüst „Haldamine“ eemaldati: arutelud, e-post, kalendrid, minu info, üksused, ülesanded, kasutajad, grupid, loendurid, uudised ja väljuv e-post.

6. Dokumendi vaatamise vormile lisati nupud "lihtvaade" ja "detailne vaade". Praegu on lihtvaade seadistatud ostudokumendil. Vaikimisi avaneb esimesel korral lihtvaade, ülejäänud väljade nägemiseks klõpsa detailse vaate nupule.

Jooksvalt lisab kantselei lihtvaate igale dokumenditüübile, kuid väljade seadistamiseks on vajalikud ka DHIS-i kasutajate endi ettepanekud.

7. Dokumendikandel olev plokk "Sisukord" nimetati ümber "Lisa seoseid". Ploki nimetusele klõpsates saad selle avada ja sulgeda.

Märts 

DHISABI-3242 - Getting issue details... STATUS

Plokki "Dokumendivahetuskeskus" ei kuvata enam sekretäride grupi liikmetele

Edaspidi registreeritakse DVK kaudu saabunud dokumendid ainult kantseleis ja suunatakse täitmiseks vastava struktuuriüksuse sekretärile. Andmekaitsest lähtudes oli muudatus väga vajalik, kuna DVK-st oli võimalik näha ka teistele struktuuriüksustele saabunud dokumente. DVK kaudu dokumentide saatmist see muudatus ei mõjuta.

Ülaribale lisati  ikoon tagasi

Kasutajate palvel lisasime "Kodu" ikooni DHIS-i ülaribale tagasi.

Uus elektrooniline majanduskulude aruande esitamise vorm

Alates 18. märtsist saavad kõik struktuuriüksused majanduskulude aruandeid esitada DHIS-is uue elektroonilise vormi kaudu. 

Kui siiani tuli täita kuluaruande vorm ja see koos kulu tõendavate dokumentidega digikonteineris allkirjastada, siis uue vormi puhul sisestatakse andmed otse DHIS-is olevatele andmeväljadele, kulu tõendavad dokumendid ja lisadokumendid (nt maksekorraldus) lisatakse faili väljadele ning kinnitused antakse elektroonselt. Paberil kuludokumendid võib skaneerida või pildistada (jälgida, et kõik andmed oleksid nähtavad ja loetavad). Aruande salvestamisel tehakse automaatne suunamine rolliga “kinnitamiseks” aruande menetlejatele ning  manuaalselt ei ole vaja kellelegi dokumenti suunata. Ka rahandusosakonnale ei ole vaja dokumenti manuaalselt suunata.