Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DHIS-ist dokumendi väljsaatmiseks on kolm võimalust: e-post, DVK, kolmandale osapoolele dokumendi jagamine.


E-posti moodul

  1. Klõpsa registreeritud dokumendikandel nupule "Saada"


2. Kui dokumendi registreerimisel on kontakt lisatud ainult e-posti aadressiga, siis saatmise aknas kuvatakse ainult e-postiga saatmise võimalust. Vali staatuseks "SAATMISEKS" ja klõpsa nupule "Saada e-postiga".

NB! Erinevaid saatmise viise kuvatakse dokumendi saatmisel siis, kui dokumendi registreerimisel on kontakti väljale lisatud juriidilise isiku kontakt koos e-posti aadressiga.  E-postiga saatmiseks vali E-posti real staatuseks "SAATMISEKS" ja edasi tegutse allpool kirjeldatule. 


3. Avaneb e-postiga saatmise aken. Saad muuta teemat ja lisada kirjale sisu. Kui sul on seadete all (menüü "Haldamine"→ Seaded→ E-posti signatuur) seadistatud e-posti signatuur, siis on see vaikimisi lisatud kirja lõppu. Märgista fail(id), mida soovid koos kirjaga saata. 


4. Staatus muutub "SAADETUD" ja dokumendikandele tekib E-posti plokk

5. Ja dokumendi vaatamise vormil ning dokumentide nimekirjavaates kuvatakse saadetud dokumendi puhul e-posti aadressi <> märkide vahel. 

DVK

Dokumendivahetuskeskuse (edaspidi DVK) kaudu saavad avaliku sektori asutused omavahel dokumente vahetada. Andmevahetuseks kasutatakse Eesti üht turvalisimat võrku, X-teed. Saatjate ring on kinnine ning asutuste lisamine toimub RIA kaudu. See välistab võimaluse, et DVK kaudu edastatakse reklaame või muid ebasoovitavaid kirju.

  1. Klõpsa registreeritud dokumendikandel nupule "Saada". 

Kui dokumendi registreerimisel on kontakti väljale lisatud juriidilise isiku kontakt koos e-posti aadressiga, siis kuvatakse lisaks e-postiga saatmise võimalust. NB! Kontakti väljale peab kontakt olema lisatud koos registrikoodiga. Kui asutus on DVK-ga liitunud, siis on vaikimisi staatus "SAATMISEKS". 


Kui dokumendi registreerimisel on kontakti väljale lisatud kontakt ilma e-posti aadressita, siis kuvatakse ainult DVK-ga saatmise võimalust. 

2. Klõpsa nupul "Saada DVK/ADIT-iga". 

3.  Avaneb DVK-ga saatmise aken, kuhu tuuakse registreeritud dokumendilt andmed üle vastavalt DHIS-i administraatori poolt tehtud seadistustele.

    • Vajadusel saad saaja andmeid täpsustada või lisada saajaid juurde.
    • Piirangute plokis kuvatakse juurdepääsupiirangut, mis dokumendile on lisatud (kui on).

4.  Failide plokis märgista failid, mida soovid saata ja klõpsa nupul "Saada".

5. Dokumendikandele tekib plokk DVK dokumendid.