Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikooli ja Tartu Üliõpilasküla hoonetes on võimalik kasutada ut-public ja Campuswifi nimelist võrku.

Ut-public ja Campuswifi on mõeldud kasutamiseks nendele, kellel puudub Tartu Ülikooli kasutajatunnus. 

Tartu Ülikooli või mõne muu eduroam projektiga liitunud asutuse kasutajatel soovitame kindlasti kasutada eduroam võrku, sest see on turvalisem (autentitud kasutajad, krüpteeritud liiklus). Eduroam leviga ühendute TÜ arvutivõrku, mis annab teile ka võimaluse kasutada võrguprintereid ja võrgukettaid.

Võrgu kasutamiseks tuleb end sisse logida. Sisselogimise nõue tuleneb EENeti võrgueeskirja punktist 10.3., mis sätestab, et Tartu Ülikool kui EENeti klient peab tagama, et iga hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutaja oleks alati võrguvahenditega identifitseeritav (http://www.eenet.ee/EENet/vorgueeskiri.html).

Sisselogimiseks on hetkel kolm viisi:

  1. Facebooki konto abil
  2. Google konto abil
  3. E-posti või mobiilinumbri abil

Sisse logimiseks tuleb enda seade ühendada ut-public või Campuswifi võrguga ning jätkata vastavalt veebilehitsejas avanenud juhistele.

NB! Kui veebilehitsejas ei avane autentimise lehekülg automaatselt, siis kirjutage käsitsi veebileheküljeks wifi.ut.ee

You can use the ut-public and Campuswifi network on the premises of University of Tartu and Tartu Student village.

Ut-public ja Campuswifi network is intended for those people, who do not own a Unviersity of Tartu user account. 

People, who have an University of Tartu user account or an account from another institution that has joined the eduroam project, should use the eduroam network. This network is much more secure than the public network (authenticated users, encrypted traffic). Eduroam will also connect you to the university’s computer network, which will allow you to use network printers and network drives.

To start using the network, you need to log. The requirement for logging in is based on the EENet regulations, where the clause 10.3. states, that the University of Tartu, as the EENet client, has to ensure that every user of the education and research network can be identified (http://www.eenet.ee/EENet/vorgueeskiri.html).

You can one of the following three options:

  1. A Facebook account
  2. A Google account
  3. Register manually using e-mail or a mobile number

To log in, you need to connect your device to the ut-public or Campuswifi network and follow the instructions that will open in your web browser.

PS! If the authentication webpage does not open automatically, then you can enter the website manually wifi.ut.ee

Facebook ja Google

Kasutajaks registreerumiseks vajutage avalehel vastavale nupule.

Esmakordsel registreerumisel tuleb Facebookis või Googles lubada oma isiku tuvastamine.

Kui registreerumisprotsess jõudis eduka lõpuni, antakse teie seadmele ligipääs internetile.

 

Facebook and Google

To register as a user with your Facebook or Google account, click on the corresponding button on the start page.

When registering for the first time, you authorize the registration process:

Your device will be able to access the internet immediately after the registration was successful.


Konto registreerimine e-posti või SMS-iga

NB! Käsitsi tehtud konto kehtib kuu aega! Kuu möödudes tuleb end taas kasutajaks registreerida!

Käsitsi kasutajaks registreerumiseks vajutage avalehel Create Account by email or Create Account by SMS nupule.

Sisesta oma andmed vastavatesse lahtritesse. Tutvu võrgu kasutustingimustega ning tee vastavasse lahtrisse linnuke nendega nõustumiseks. Seejärel vajuta nupule Register.

Sisestatud e-posti aadressile või telefoni numbrile saadetakse kasutajatunnus ja parool, mille abil saad võrgu kasutamiseks sisse logida. 

Manual registration using a personal e-mail or SMS

NB! Manually registered accounts will expire in one month. When the account expires, you will need to register again.

To register manually, click on the Create Account by email or Create Account by SMS link on the start page.

Enter your details in the corresponding fields. Read and accept the terms of use.
After that, click on the Register button.

You will receive an e-mail or SMS with the username and password, that you will need to use for logging in to the network.

IoT ja õppetööks avalikult kasutatavad seadmed

IoT ja õppetööks avalikult kasutatavate seadmete vabaks ligipääsuks ut-public võrku palume ühendust võtta Tartu Ülikooli Arvutiabiga.

IoT and publicly used devices

Please contact the University of Tartu Helpdesk to configure IoT and publicly used devices to access the ut-public network.