Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised arvutisse logimisel tekkivate probleemide kohta

Enamlevinud põhjused

 • Kasutajatunnus või parool on valesti sisestatud.
  Ülikooli arvutivõrk ei nõua perioodilist paroolivahetust, küll aga on soovituslik vähemalt kord aastas ise parooli vahetada.
 • Täpsema infot leiad juhendist Sisenemine TÜ infosüsteemidesse.
 • Arvutil on vale sisestuskeel.
 • Täpsema informatsiooni leiad Microsoft lehelt.
 • Klaviatuuril on muudetud Caps Lock või Num Lock-i tööreziimi. 
  Probleemide tekkimisel veenduge, et Caps Lock oleks maas ja Num Lock aktiveeritud.

 • Kui teil on kasutades internetikaablit aeglane kiirus või ühenduvus üldse katkeb, proovige asendada kaabel, mis on ühendatud arvuti ja ruuteri vahel.

 • Arvutil puudub internetiühendus. Domeeni kuuluvad arvutid vajavad edukaks sisselogimiseks internetiühenduse olemasolu.
  Kiireim viis internetiühenduse puudumise tuvastamiseks on jälgida ekraani all paremal osas olevat indikaatorit. 
 • Internetiühendus on olemas võrgukaabli kaudu:
 • Internetiühendus on olemas WiFi kaudu:
 • Internetiühendus on puudub:
 • Internetiühendus on olemas võrgukaabli kaudu:
 • Internetiühendus on olemas WiFi kaudu:
 • Internetiühendus on puudub:
 • Klaviatuuril võib esineda riistvaraline rike. Klaviatuuri testimiseks soovitame käia kõik nupud ühekaupa läbi kasutades selleks mõeldud rakendust, mis asub siin.
 • Juhtmevaba seadme puhul võib tegemist olla tühja patareiga.
 • Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus kehtib seni kuni säilib isiku side Tartu Ülikooliga.

 • Üliõpilane saab kasutajatunnuse üheks aastaks. See pikeneb automaatselt iga uue õppeaasta algul, kui üliõpilase isikuandmetes Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on märge, et ta õpib.

 • Kui üliõpilasel kaob aktiivne side Tartu Ülikooliga (ta lõpetab ülikooli, eksmatrikuleeritakse või katkestab õpingud), kaotab tema kasutajatunnus kehtivuse.

 • Täpsema info leiad juhendist Kasutajakonto kehtivus.

This page has no comments.