Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikooli meililistiteenus (info ja ajalugu)

Meililist (postiloend, list, jne) on meiliaadressite kogum, mille kaudu on võimalik suhelda sarnaste huvidega inimestega meili teel. Ühte arvutisse tekitatakse nimekiri mingil teemal vestlemisest huvitatud inimeste meiliaadressidest ja sellele nimekirjale antakse omakorda meiliaadress ehk listiaadress.

Kui üks meililisti liige saadab meililisti aadressile kirja, siis saadetakse see automaatselt edasi kõigile meililisti tellijatele. Kui keegi tellijatest soovib saadetud kirja kohta midagi öelda, saadab ta vastuse meililisti aadressile ja see saadetakse jälle kõigile vastava meililisti tellijatele. Tekib omamoodi elektronkonverents.

Meililistiteenus on Tartu Ülikoolis eksisteerinud 1990ndate keskelt. Aastatega on meililistide hulk kasvanud ning ületanud tuhande piiri. 08.07.2002 seisuga meililistide arv 1150 meililisti, nüüdseks on see kasvanud mitmekordselt. Osalt on see tingitud ülikooli kasvamisest ja interneti populariseerimisest, osalt aga sellest, et Eestis ei olnud teist sellise teenusepakkujat. Seetõttu võib ülikooli meililistiserverist leida ülikooliga mitte seotud meililiste.

Tartu Ülikool on kasutanud meililistide haldustarkvarana tasuta pakutavaid listproc'i, Majordomo't ning SYMPA't. Alates 2002 aasta märtsikuust on kasutusel SYMPA (Systeme de Multi-Postage Automatique) tarkvara, mis võimaldab meililiste hallata ka veebipõhiselt. Suurema uuenduskuuri läbis meililistitarkvara SYMPA 2017 aasta detsembrikuus.

  • No labels