Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised meililisti nimede soovituslike kujude kohta.

NB! Kõik nimeosad võivad olla tähistatud sobivate lühenditega.

Vaid ingliskeelsetele listidele võib allpool toodud nimetusi kasutada ka inglise keelsetena.

Meililisti nime muutmiseks vaata juhendit Meililisti nime muutmine.- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
-  <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- asut[us].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- asut[us].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

org.tyk@lists.ut.ee
tyrp@lists.ut.ee
utlib.erialakogud@lists.ut.ee
org.tartuylikooliraamatupood@lists.ut.ee
- <valdkonna lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee 
- <valdkonna lühend>.<instituut>@lists.ut.ee
- <valdkonna lühend>.<instituut>.<õppetool>@lists.ut.ee
või

- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

lt.at.info@lists.ut.ee
hv.dekanaat@lists.ut.ee
svmj.mm@lists.ut.ee
hvee@lists.ut.ee
ati.noukogu@lists.ut.ee
- strukt[uur].<üksus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- strukt[uur].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

strukt.ito.siseinfo@lists.ut.ee
strukt.oppeosakond@lists.ut.ee
struktuur.dfrh@lists.ut.ee
k1kv@lists.ut.ee
- oppekava.<nimetus>@lists.ut.ee
- oppekava.<nimetus>[.täpsustus]@lists.ut.ee
N:

oppekava.infotehnoloogiaoigus@lists.ut.ee
oppekava.infokorraldus.oppejoud@lists.ut.ee
- eriala.<valdkond>.<eriala>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee
- eriala.<lühend>.<lühend>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee

N:

eriala.matemaatika.it.02@lists.ut.ee
eriala.ltms.stat.01@lists.ut.ee
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- torg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- torg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

torg.eays@lists.ut.ee
- korp[oratsioon].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- korp[oratsioon].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- selts[id].<nimi[.<täpsustus>]
N:

korporatsioon.ugala.info@lists.ut.ee
korp.sakala@lists.ut.ee
seltsid.eys@lists.ut.ee
- teadus.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadus.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:
teadus.insect@lists.ut.ee
- projekt.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- projekt.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:
projekt.exohost@lists.ut.ee
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
  • No labels

This page has no comments.