NB! Kõik nimeosad võivad olla tähistatud sobivate lühenditega.

Ülikooli asutused

- asut[us].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- asut[us].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

asutus.rmt@lists.ut.ee
rert@lists.ut.ee
asutus.tyrikolledzh.info@lists.ut.ee

Muud TÜ asutused ja organisatsioonid

- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- tyorg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- tyorg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

org.mty-ty.info@lists.ut.ee
tyrp@lists.ut.ee
org.tartuylikooliraamatupood@lists.ut.ee

Teaduskonnad, instituudid, õppetoolid, jne

- teadusk[ond].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadusk[ond].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

teaduskond.matemaatika.info@lists.ut.ee
teaduskond.filosoofia@lists.ut.ee
teaduskond.fil@lists.ut.ee
flee.ekv@lists.ut.ee

Haldus ja tugistruktuuriüksused

- strukt[uur].<üksus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- strukt[uur].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

strukt.ito.siseinfo@lists.ut.ee
strukt.haldusosakond@lists.ut.ee
struktuur.dfrh@lists.ut.ee
dait@lists.ut.ee

Õppeainete listid

- aine.<ainekood>@lists.ut.ee
- aine.<teaduskond>[.<instituut>].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

aine.mt.ati.syshald@lists.ut.ee
aine.matemaatika.matan@lists.ut.ee
aine.mtat.03.001@lists.ut.ee

Erialade üliõpilased

- eriala.<teaduskond>.<eriala>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee
- eriala.<lühend>.<lühend>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee

N:

eriala.matemaatika.it.02@lists.ut.ee
eriala.mat.stat.01@lists.ut.ee

Tudengiorganisatsioonid ja asutused

- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- torg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- torg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

torg.eays@lists.ut.ee

Korporatsioonid

- korp[oratsioon].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- korp[oratsioon].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

korporatsioon.ugala.info@lists.ut.ee
korp.sakala@lists.ut.ee

Teadusalased teemad ja organisatsioonid

- teadus.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadus.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

Projektid

- projekt.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- projekt.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

Muud asutused ja organisatsioonid

- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
  • No labels