Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised File Transfer Protocol (FTP) kontode kohta

FTP Accounts liidest kasutatakse veebilehe File Transfer Protocol (FTP) kontode loomiseks. FTP võimaldab hallata veebilehe faile.

NB!

 • FTP saab kasutada ainul sisevõrgus või kasutades VPN-i

 • FTP liidesesse on võimalik sisse logida cPanel'i kasutajanime ja avaliku ssh võtmega.

 • SSH File Transfer Protocol (sFTP) - kasutab Teie cPanel konto juurdepääsu failide ülekandmiseks. Selleks tuleb lihtsalt kasutada enamlevinud programmidega port 21 asemel port 22-te.

 • Veebilehe eelnevate ühenduste vaatamiseks kasutage cPanel'i Raw Access Logs liidest. (Home >> Logs >> Raw Access Logs).

Halduspaneel

 1. FTP Accounts halduspaneel võimaldab hallata olemasolevaid FTP kontosid, avamiseks vajuta Tools → FTP Accounts.

Konto lisamine

 1. Liigu sektsiooni Add FTP account ja täida lahtrid järgnevalt:
  1. Lahtrisse Log In sisesta soovitud kasutajanimi
  2. Lahtris Domain vali domeen, kuhu soovid kasutajakonto luua
  3. Lahtrisse Password ja Password (Again) sisesta soovitus parool
   • Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
   • Tugeva parooli loomiseks vajuta nupule  Password Generator.
   • Sisesta MailBox Quota tekstiaknasse kvoot, mis defineerib kui palju kettaruumi võib konto kasutada e-kirjade hoidmiseks. Vähemkasutatud emailide jaoks on soovitav määrata väiksem limiit, et vähendada potentsiaalse parooli lekke puhul tekkivaid probleeme.

  4. Lahtrisse Directory sisesta kasutajakonto kodukataloog (täieneb vaikimisi, soovi korral saad seda muuta)

   Directory tekstiaken määrab uue FTP konto kataloogi juurdepääsu tipptaseme. Näiteks sisestades Directory tekstiaknas example võimaldatakse FTP kontole juurdepääs /home/kasutajanimi/näide/ kataloogile ja kõigile selle alamkataloogidele. Süsteem paigutab automaatselt sellesse aknasse public_html/kasutajanimi, kus konto on Login tekstiaknasse sisestatud kasutajanimi.

  5. Lahtrisse Quota sisesta kettamahukvoot, piiramatu kettamahukvoodi jaoks vali Unlimited.
  6. Kasutajakonto loomiseks vajuta nupule Create FTP Account.

Oluline!

Üleslaadimise tõrgete korral aitab tihti kvoodi suurendamine.

Parooli muutmine

 1. Vajuta nupule Change Password FTP konto kõrval, mille parooli soovid muuta, sisesta uus soovitud parool lahtritesse Password ja Password (Again) ja vajuta nupule Change Password.

Kvoodi muutmine

 1. Vajuta nupule Change Quota konto juures, mille kvooti soovid muuta, vali lahtris FTP Quota sobiv kettasalvestuskvoot (või vali Unlimited) ja vajuta nupule Change Quota.

Konto kustutamine

Kasuta konto kustutamise funktsiooni väga ettevaatlikult. Juhul kui kustutatav FTP konto omab ligipääsu public_html, eemaldab Delete Account and Files automaatselt ka public_html kataloogi koos selle sisuga, mille tulemusena veebileht muutub kasutamatuks. 

 1. Vajuta nupule Delete FTP konto juures, mida soovid kustutada.
 2. Vali sobiv kustutamise funktsioon:
  1. Delete Account eemaldab ainult FTP konto, kuid jätab alles FTP konto kodukataloogis asuvad failid
  2. Delete Account and Files eemaldab FTP konto koos selle kodukataloogis asuvate failidega
 3. Kasutajakonto kustutamiseks vajuta nupule Delete.
 4. Kasutjaakonto kustutamise protsessi katkestamiseks vajuta nupule Cancel.

FTP kliendi konfigureerimine

Enne konfiguratsiooniskripti allalaadimist ja käivitamist paigalda oma arvutisse FTP klient (nt FileZilla).

FTP kliendi automaatse konfiguratsiooni rikete tuvastamisel veendu, et klient on nõuete kohaselt arvutisse paigaldatud. Probleemide korral võta ühendust arvutiabiga.

 1. Vajuta nupule Configure FTP Client soovitud FTP konto juures.
  1. Vajuta nupule FTP Configuration File konfigureeritava FTP kliendi logo all. On võimalik kasutada Core FTP, või Cyberduck tarkvara.

   Käesoleval ajal toetab cPanel ainult neid kahte FTP kliendi autmaatset konfiguratsiooni.

   Teised kliendid on käsitsi konfigureeritavad.

  2. Valitud kliendi konfigureerimiseks detailsete juhiste saamiseks vajuta nupule Instructions.
  3. Ava arvutisse alla laetud konfiguratsiiooni skripti fail. FTP klient avaneb automaatselt, konfigureerib ennast ning ühendub õige FTP serveriga.

This page has no comments.