Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakond korraldab tarkvarahankeid igal aastal. Tööks vajaliku tarkvara tellimiseks tuleks oma soov edastada Tartu Ülikooli Arvutiabile iseteeninduskeskkonna vahendusel. 

Iseteeninduskeskkond asub aadressil http://it.ut.ee/ ja sinna tuleks siseneda Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga.

The University of Tartu Information Technology Office arranges procurement of software every year. To purchase software required for Your everyday work, submit your request using the University of Tartu Helpdesk customer portal.

Customer portal can be located at http://it.ut.ee/. To log in, use the university accont.

  • No labels