Sellel lehel on kajastatud järgmised teemad.

Õppija registreeringute vaatamine

Iga aine kohta esitatakse nimekirjas:

Õppija registreerimine aine kontrolltöödele, eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele

Töötaja saab registreerida isikuid eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele ning valitud aegu muuta kuni päev enne nende toimumist. Näiteks, kui eksam (arvestus) toimub kolmapäeval, saab töötaja õppijaid aine eksamile registreerida kuni teisipäeva südaööni (24.00-ni). Seda ka siis, kui õppijatele on kohustuslik valida endale sobiv eksam (arvestus) hiljemalt 3 päeva enne aine esimese eksami (arvestuse) toimumist. Kontrolltöödele saab töötaja õppijaid registreerida kuni selle registreerimise kuupäevani.

Registreeritud eksami (arvestuse) aega võimalik tühistada ei ole. Vajadusel, st kui õppija ei saanud põhjusega (nt haiguse tõttu) esimesel registreeritud korralisel eksamil  osaleda, saab töötaja õppija registreerida järgmisele korralise eksami (arvestuse) ajale. Sellisel juhul kuvab süsteem pärast uue eksami (arvestuse) aja valimist ekraanile ka teavituse: "Üliõpilane on juba registreeritud aine eksamile! ÕKE järgi ei tohi seda muuta". Uue eksamiaja salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Tulemust sellise eksami (arvestuse) eest ei ole õppijale võimalik protokollida enne, kui esimese korralise eksami (arvestuse) protokollis on õppija tulemus tühistatud. Kui tulemus on tühistamata, öeldakse järgmise korralise eksami (arvestuse) protokolli registreerunuid lisades, et isik on juba aine protokollis.

Õppija ainele registreeringu tühistamine

Registreeringut ainele ei saa tühistada järgmistel juhtudel.

  • Kui õppija on lisatud juba aine protokolli, kuvatakse tühistamisel teade: "Registreeringut õppeainele ei saa tühistada, sest õppija on lisatud protokolli". Kui õppijale pole tulemust veel sisestatud ja registreering on siiski vaja tühistada (nt õppija läheb akadeemilisele puhkusele), siis tuleb tühistada õppija olemine selles eksamiprotokollis. Selleks vajutage eksamiprotokollis isiku nime järel nupule Muuda, kirjutage tühistamise põhjus ja vajutage nupule Tühista tulemus.
  • Kui õppija on registreeritud kas tänasele või minevikus toimunud eksamile, kuvatakse tühistamisel teade: "Registreeringut õppeainele ei saa tühistada, sest õppijal on registreering õppeaine eksamile". Kui registreering on tänasest hilisem, ei takista see aine registreeringu tühistamist ning aine registreeringu tühistamisel tühistatakse ka registreering selle eksamile.
  • Kui aine on kohustuslikuks eelduaineks ainele, millele isik on ka registreeritud. Õppija registreeringu saate eeldusainele tühistada, kui sellele eeldusainele on vormistatud VÕTA või alternatiivses eeldusaines on positiivne tulemus (protokoll või VÕTA).

Registreeringute automaatne tühistumine

Kui isikut ei ole lisatud aine eksamiprotokolli, tühistatakse registreering ainele ja selle aine kontrolltööle, eksamile (arvestusel), korduseksamile automaatselt: