1. Vali asukoht: 4-7 "Haldus- ja majandusalane kirjavahetus".
  2. Dokumendi liik: vali varade arvestuse eest vastutava isiku määramine
  3. Varade arvestuse eest vastutav isik: sisesta soovitud töötaja
  4. Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: vaikimisi on täidetud tabelis rollid, kes kande kinnitama peavad. Lisa tabelisse vastava rolli juurde kinnitaja nimi.  
  5. Automaatse suunamisringi käivitamine

    Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Kui oled sisestaja ja kinnitaja, siis klõpsa nuppu "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele ja rahandusosakonna sekretärile.

  • No labels