• Kontrolli, et dokumendi väljad oleksid korrektselt täidetud. Oluline on, et täidetud oleks ka "Finantsallika(te) käsutaja(d)" tabel, muidu ei kuva finantsallika käsutaja kinnitust väljatrükil. Kui dokumendil on puudusi, siis lükka dokument kommentaariga tagasi vajutades "lükka tagasi" nuppu. Vaata täpsemalt all pool "Suunamisülesande täitmine".
 • Lisa kande numbrid dokumendile, selleks vajuta nuppu "Muuda"

 • Kande numbrid lisa vastavale väljale

 • Kui kande numbrid on lisatud, siis vajuta nuppu "Salvesta"

 • Vajadusel loo trükifail: 


 • Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
 • Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
 • Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
 • Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.

Suunamisülesande täitmine

 • Kõiki sinu tööülesandeid kuvatakse DHIS-i avalehel plokis "Minule suunatud". Kliki soovitud dokumendil ja süsteem suunab sind sellele dokumendikandele, kus saad oma tööülesande täita. Teine võimalus on tööülesannet täita nii, et klõpsad meilile tulnud dokumenditeates olevale lingile, mis suunab sind konkreetsele dokumendikandele. 
 • Kui dokumendi suunamisplokk on kinni (näed, et suunamiste taga on mingi number, aga ei näe seal olevaid ülesandeid), siis ava suunamise plokk noolele klikkides). 

 • Tööülesande saad tehtuks märkida vastava nupuga (nupu nimetus sõltub suunamisrollist: märgin tehtuks, võtan teadmiseks vm). Kui sa soovid, et dokument jääks peale ülesande tehtuks märkimist DHIS-i avalehele alles, siis märgista enne ülesande tehtuks märkimist "Näita avalehel". 

 • Kui tööülesannet ei saa dokumendikandel oleva informatsiooni põhjal täita (info puudulik, midagi on valesti) või dokument on sulle kas ekslikult või vale rolliga suunatud, siis saad ülesande "Lükka tagasi" nupuga koos kommentaariga suunajale tagasi lükata. Dokumendi suunaja saab selle kohta teate ja vajadusel suunab sulle dokumendi peale muudatuste tegemist uuesti.
 • Soovi korral saad anda dokumendi suunajale dokumendi kohta tagasisidet, mida näidatakse dokumendi suunaja avalehel „Minult küsitud tagasiside“ plokis, kus ta näeb, et suunamisülesande täitja on suunamisele märkinud tagasiside. 
 • Salvesta - vajadusel saad salvestada vahekommentaare ilma suunamise staatust muutma. Sellisel juhul tekib suunamise infosse vastav rida salvestatud infoga.
 • Suuna edasi - vajadusel saad dokumendi kellelelgi nt "teadmiseks" edasi suunata. NB! Mitte segi ajada delegeerimisega. 
 • Delegeeri - saad suunamise edasi delegeerida sama rolliga nii, et see liiguks teisele töötajale edasi ja seda ei märgitaks tehtuks. St, et tööülesande peab täitma keegi teine. Delegeeritud tööülesande kohta saadetakse isikule dokumenditeade.
 • No labels