• Lisa uus  - avaldus, esildis, sisedokument - vali sisedokument

 • Dokumendi liik: vali vaba semestri avaldus
 • Asukoht: vaikimisi on asukohaks määratud 2-9
 • Töötaja: sisesta oma nimi
 • Ametinimetus: kui sul on mitu töösuhet ülikoolis, siis kontrolli, kas vaikimis kuvatud ametinimetus on õige. 
 • Millisel õppeaastal soovite kasutada tööülesannetest vaba semestrit: vali õppeaasta
 • Millisel semestril: vali semester
 • Vabaks semestriks planeeritud tegevused: sisesta planeeritud tegevused.
 • Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: vaikimisi on täidetud tabelis rollid, kes avalduse kinnitama peavad, kui üksuse juht on töö vahetu korraldaja, siis eraldi töö vahetu korraldaja rida täita ei ole vaja.

Tabelisse sisestatud andmete põhjal teeb süsteem automaatsed suunamised.

 • Nõukogu protokolli vormistaja: sisesta protokolli vormistaja nimi
 • Automaatse suunamisringi käivitamine

Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele, protokolli vormistajale ja üksuse personaliarvestajale.

 • Trükifail: 
  • Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  • Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  • Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  • Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.


Sisuliste küsimustega pöördu:

Personalisosakond

 • No labels