Olenevalt rollist tuleb kasutajal täita üldandmete, kuluaruande, makse saaja ja raamatupidamise plokkides olevad andmeväljad.


Sisukord


Kuluaruande üldandmed

Üldandmetes täituvad automaatselt kohustuslikult täidetavad read: struktuuriüksuse kood, registreerimise kuupäev ja -number ning sisestaja ja esitaja.

Kuluaruanne

Täiendamisel

Juhul, kui arvelt ei selgu, et arve on tasutud, siis tuleb lisadokumentide väljale lisada maksekorraldus.

Makse saaja

Täiendamisel

Ülikooli töötajale

Pole töölepinguga, emeriitprofessor- või dotsent

Välisriigi makse

Raamatupidamise info

Raamatupidamise info ploki (vt joonis) peab raamatupidaja ise täitma. Kande kuupäev täidetakse automaatselt kuluaruande tabeli veeru Kuupäev järgi kõige hilisema kuupäevaga.

Arenduse lõppetapis valmib liidestus, millega täidetakse väljad automaatselt vastavalt kuluaruande etapile.

Plokist on võimalik näha, kes raamatupidajatest kuluaruandega tegeleb, millal on saadetud personali- ja rahanduse infosüsteemi Axapta ning millal on toimunud väljamakse. 

E-post

E-posti plokis näidatakse kuluaruande kohta saadetavaid teateid (v.a meeldetuletused).