Majanduskulude aruande staatus annab informatsiooni menetluse etapi kohta. Kuluaruande andmetes on esitatud üldstaatus. Staatused muutuvad automaatselt, kasutajad neid ise muuta ei saa. Dokumendihalduse infosüsteemi administraatoritel on võimalus käsitsi muuta töövoo staatusi, kui mingil põhjusel on see vale staatuse saanud.

Sisukord

Sisestatud

Kui kuluaruande staatus on Sisestatud, siis on kuluaruanne DHIS-is registreeritud, kuid pole liikunud järgmisesse menetlusetappi. Seni kuni pole täidetud kuluaruande tabelis esimest rida, ei tehta ühtegi automaatset suunamist.

Kontrollimisel

Kuluaruanne saab staatuseks Kontrollimisel, kui kuluaruande väljale on märgitud töökeskkonna peaspetsialist ja/või varade eest vastutav isik ja/või kontrollija ning töövoog on liikunud kontrollimise etappi. See tähendab, et kontrollija(te)le on saadetud dokumenditeade e-mailile ning lisaks on neil vastav tööülesanne DHIS-i avalehel Minule suunatud plokis.

Kinnitamisel

  • Kui kuluaruande staatus on Kinnitamisel, on kuluaruanne liikunud finantsallika käsutajale kinnitamiseks. Kinnitajale on saadetud teade e-mailile ning talle on lisatud vastav tööülesanne DHIS-i avalehele plokki Minule suunatud.
  • Kui aruandev isik ja finantsallika käsutaja on sama isik, siis tehakse suunamine ka finantsallika käsutaja vahetule juhile.

Kinnitatud

Kui kuluaruande staatus on Kinnitatud, on kõik vajalikud kinnitused olemas ning järgmisena tegeleb kuluaruandega raamatupidaja.

Saadetud

Saadetud staatuse korral on raamatupidaja saatnud kuluaruande andmed personali- ja rahanduse infosüsteemi ja see staatus jääb kandele kuni kuluaruande menetlemise lõpuni. 

Makstud

Kuluaruanne saab staatuse Makstud, kui personali- ja rahanduse infosüsteemist jõuab DHIS-i tagasi info, et kuluaruanne on makstud.

Tagastatud 

Kuluaruanne saab staatuse Tagastatud, kui raamatupidaja on selle tagastanud. Tagastatud kuluaruande kohta saadetakse teade ja tööülesannet kuvatakse DHIS-i avalehel kasutajal, kellele kuluaruanne tagastati. Kuluaruande tagastanud raamatupidaja poolt tehtud kommentaar on nähtav kuluaruande andmete real Staatuse kommentaar.

Tühistatud

Kui kuluaruannet ei menetleta mingil põhjuselt lõpuni, siis saavad kuluaruande tühistada raamatupidajad või kantselei dokumendihalduse spetsialistid.

Tagastatud Axaptast

Kui raamatupidaja saadab mingil põhjusel personali- ja rahanduse infosüsteemi sisestatud kuluaruande tagasi, siis saab töövoog oleku Tagastatud Axaptast.