Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Logige postkasti aadressilt http://mail365.ut.ee.

1 Log in to Your inbox via http://mail365.ut.ee.

2. Avage ülevalt paremast nurgast hammasratta kujulise nupu pealt menüü, kust tuleks valida Mail.

2. Click on the cog icon in the top right corner of the screen and choos Mail from the menu.

3. Avanenud vaates tuleks vasakult menüüst valida Forwarding ja teha aktiivseks valik Start Forwarding. Kirjuta lahtrisse aadress, kuhu tahad kirju edasi suunata. Kui soovid jätta kirjast koopia ka ülikooli postkasti, siis tee linnuke Keep a copy of forwarded messages ette.

3. Choose Forwarding from the menu on the left and activate the Start Forwarding function. Enter the e-mail address You want the e-mails to be forwarded to in the corresponding field. If You wish to keep a copy of the e-mail in the university inbox, check the Keep a copy of forwarded messages option.