ÕIS-is vormistatud õppetööalased esildised ja korraldused saadetakse DHIS-i, kus need kinnitatakse (alates 11.juunist 2020)

Esildise menetlemine

Esildised kinnitatakse, mitte ei allkirjastata (faili väljal olev fail on PDF vormingus). Selleks tuleb juhil suunamisplokis klõpsata nupule "Kinnitan", mille tagajärjel muutub esildise staatus kehtivaks ja dokumendikanne läheb lukku. 

Vt täpsemat juhendit DHISis tegutsemise kohta siit.

Vt ka ÕIS-i juhendit esildisega korralduse vormistamise kohta.

Korralduse menetlemine

Korralduse koostaja korraldust allkirjastama ei pea.

Alates 15106.2020 õppetööalased korraldused kinnitatakse, mitte ei allkirjastata. Vajadusel saab tudengile saatmiseks kinnitatud korralduse digitembeldada. 

Vt täpsemat juhendit DHISis tegutsemise kohta siit. 
  • No labels