Kui lähetuskorraldus on vormistatud (on saanud numbri ja dokumendihalduse infosüsteemi registreeritud), aga selgub, et lähetus jääb ära, siis tuleb lähetuskorraldus lähetataval või sekretäril tühistada.