Igal lähetuskorraldusel ja -aruandel on kohustuslik vähemalt üks sihtkoha plokk, milles saab olla üks riik, asula, asutus ning üks või rohkem eesmärki. Iga uue riigi, asula, asutuse või eesmärgi lisamiseks tuleks lisada uus sihtkoha plokk (vt joonis). Vaata täpsemalt ...