Kui PDFilt on osaliselt tekst kadunud (vt joonis) võib see põhjustatud olla Mozilla Firefoxi versioonidest (alates 19), millele on sisse ehitatud PDF Viewer. NB! Tekst jääb kadunuks ka siis, kui vastav PDF välja printida.

Selleks, et PDF avaneks Firefox’is korrektselt, tuleks teha ühte järgnevast.

 • Avage PDF Adobe Readeriga.

  PDFi avamiseks Adobe Readeriga klõpsake allalaadimise ikoonil (joonisel p 1) ja valige Open with: Adobe Reader (joonisel p 2).

 • Muutke veebilehe seadistusi nii, et PDF avataks alati arvutisse installeeritud Adobe Reader'ga, mitte veebilehitsejas.

  Firefox'i vastavaid seadeid saate muuta järgmiselt:

  1. Tools (Tööriistad) - Options (Seaded) - Applications (Rakendused)
  2. Veerus Content Type (Sisu tüüp) liikuge valiku Portable Document Format (PDF) juurde, määrake Action (Tegevus) veerus valik Use Adobe Reader (joonisel p1 ) ja vajutage OK (joonisel p 2).


 • Kasutage mõnd muud veebilehitsejat (IE, Chrome).