Kuludokumendid saab lisada elektrooniliselt kuluaruande koostamisel töövoogu (vt "Kuluaruande lisade lisamine ja eemaldamine").