Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on teil võimalik kasutada VPN tunnelit. Kui te olete loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu ülikooli võrku suunduv liiklus krüpteeritakse, samas muu maailmaga suhtlemine jätkub endiselt krüpteerimata, nii nagu ennegi. VPN ühenduse kasutamine annab teile võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid nagu näiteks jagatud võrguketaste külge haakimine või printimine. VPN ühendust võite kasutada ka TÜ võrgus olles (kui te ei ole kindlad antud lokaalvõrgu turvalisuses), mitte ainult väljastpoolt TÜ võrku.

Tartu Ülikooli pakub VPN teenust kahe erineva serveri vahendusel: Openvpn ja CheckPoint. Soovitame kasutada OpenVPN klienti, kuid kui sellega peaks probleeme esinema, siis võite proovida ka CheckPoint klienti.

OpenVPN klient

OpenVPN on eelistatud programm ülikooli VPN teenuse kasutamiseks. See on vabavaraline lahendus, millega saame nüüd VPNi pakkuda ka Linuxitele ja 64-bitistele Windowsidele ning MAC OS X-le.

CheckPoint VPN klient

  • No labels