Lähetuse tühistamine

Kuna iga juhtum on erinev, siis tuleks lähetuse tühistamisega seotud kulutusi menetleda koos reisibüroode ja teenust pakkuvate ettevõtetega. Võib juhtuda, et teatud juhtudel õnnestub ülikoolil kulud tagasi saada. Projektide raames tehtud ja teenuse osutajate poolt mittetagastatavate kulutuste abikõlblikkust tuleb menetleda koostöös grandikeskuse ja rahandusosakonnaga. Vt ka siseveebist "Mis tingimustel saab eri rahastusmeetmete kaudu kantud kulud koroonaviiruse tõttu tagasi?". Kui lähetuskulud on tasunud ülikool (ülikoolile esitatud ostuarve), tuleb töötajal lihtsalt lähetuskorraldus tühistada.

Kui konverents vms üritus toimub veebiülekandena, siis tuleb lähetuskorraldus tühistada ja tühistamise põhjusele juurde lisada, et üritus toimub veebiülekandena.

Kui töötaja on lähetuskulude eest ise ette tasunud (nt broneerinud lennupiletid ja nende eest oma pangakontolt tasunud), saab pärast lähetuskorralduse tühistamist lisada DHIS-is majanduskulude aruande ning lisada sinna kõik kulusid ja nende tasumist tõendavad dokumendid.

Kui töötaja on saanud lähetusavanssi ning selle arvelt pole kulusid veel tehtud või on sellest ära kasutatud ainult osa, tuleb kasutamata avanss ülikoolile tagastada. Selle võib kanda samale ülikooli pangakontole, kust raha laekus, ja makse selgitusse tuleb lisada viide tühistatud lähetuskorralduse numbrile.

Kui veel menetlemata ostuarvele saabub kogu summa ulatuses kreeditarve, siis ei ole kumbagi arvet vaja menetleda ning sellised arved tühistatakse DHIS-is. Kui kreeditarve saabub arvele, mis on juba tasutud (sh ettemaksuarve alusel), siis tuleb menetleda ka kreeditarve. Ostuarve tühistamiseks võta ühendust DHIS-i kasutajatoega: 737 5606, dhis@ut.ee

Korralduse tühistamiseks vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis).

Avaneb tühistamise kinnitamise vorm. Sisestage tühistamise põhjus ja vajutage nupule Tühista korraldus (vt joonis).