Lähetuskorraldusele on võimalik märkida töötaja, kes lähetatavat lähetuse ajal asendab ja anda talle seeläbi õigused asendatava asemel töövoogudes ja rahaveebis toiminguid teha. Lähetusaegse asendaja saab märkida enne lähetuse kinnitamist ka lähetuskorralduse andja.

Asendaja lisamiseks vajutage korraldusel real Asendaja lähetuse ajal nupule Otsi (vt joonis) ja otsige sobiv asendaja.

Nupule Täpsemalt vajutades näete, millised õigused märgitud asendaja saab (vt joonis) ja saate fikseerida asendamise kuupäevad, kui need erinevad lähetuse kestusest.

Märgitud asendamise andmed kantakse üle asendajate õiguste haldamise töövoogu ning asendaja saab märgitud perioodiks asendatava õigused.

Kui vormistada korraldust korraga mitmele töötajale, siis asendajat märkida ei saa (vt joonis). Asendaja saab määrata pärast töövoo salvestamist iga töötaja töövoole eraldi.