Üldised juhtnöörid

Pärast uue õppekava loomise või olemasoleva õppekava muutmise alustamist täida õppekava andmeväljad temaatiliste plokkide kaupa. Kõiki plokke saab lahti ja kokku voltida, et neid oleks mugav ekraanil kasutada.
Iga plokki saab eraldi täita ja salvestada.

Ploki andmete salvestamiseks peavad kohustuslikud andmeväljad olema täidetud.
Kui mõni väli on punane, salvestamise nupu kõrval on punane hüüumärk või ilmub mõni muu veateade, vaata väljad üle. Kui kõik on korras, muutub salvestamise nupp aktiivseks ja seda saab vajutada.


General guidelines

After starting creation a new curriculum or change an existing curriculum fill in data fields in each theme block. You can expand and collapse the blocks to handle them better.
Each block can be filled in and saved separately.

Saving the block data is possible only if all mandatory fields are filled in.
Check over the fields if you see some red data fields or red exclamation mark next to Save-button or any other error message. The Save-button becomes active and you can press it if everything is correct.


Kui andmeväljale on vaja lisada kuupäev, siis kuupäeva saad valida kalendrist (andmevälja lõpus kalendri ikoonil vajutades) või sisestada käsitsi.

Kalendris saab lihtsasti liikuda kuude vahel (1) ja aastate vahel (2).

If you need to add a date to the data field, you can select a date from the calendar (press on the calendar icon at the end of the data field) or enter it manually.

In calendar you can easily move between months (1) and years (2)

NB! Täidetavate andmeväljade hulk võib õppekava mõne tunnuse alusel erineda. Näiteks järgmistel juhtudel.

Valides üldinfo andmetes õppekava liigiks ühisõppekava, ilmuvad haldajate plokis täiendavad andmeväljad partnerkõrgkooli kohta.

Valides liigituse andmetes õppeastmeks doktoriõpe, ilmuvad eriala ja kraadi plokis andmeväljad teistsuguse ülesehitusega, kohandatuna doktoriõppe programmi jaoks.

NB! The number of data fields to be filled in may differ depending on some characteristics of the curriculum. For example in next cases.

Choosing joint curriculum in general info additional data fields about partner university appear in administrators block.

Choosing doctoral studies in classification block, different data field structure appears in speciality and degree block adapted for doctoral programme needs.

Juhendis oleva pildi suurendamiseks vajuta pildil.

When reading an instruction press on picture to zoom it in.

  • No labels