Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks:

 • õppe üldeesmärgid,
 • õpiväljundid,
 • õppekava nominaalkestuse ja mahu,
 • õppekeele,
 • õpiväljundite saavutamiseks vajaliku(d) teise(d) keele(d),
 • õppe alustamise tingimused,
 • õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused,
 • spetsialiseerumisvõimalused,
 • õppe lõpetamise tingimused,
 • antava akadeemilise kraadi ja väljastatavad dokumendid,
 • antava kutse,
 • õppekava valdkonna(d), kuhu õppekava kuulub,
 • õppekava haldaja(d).

Doktoriõppes on enne 2022/2023. õ-a avatud õppekava nimetuseks doktoriõppekava ja alates 2022/2023. õ-a avatud õppekava nimetuseks doktoriõppe programm. Need sisaldavad samu kriteeriume, mida muud õppekavadki.

A curriculum is the source document of studies which defines:

 • the general objectives of studies,
 • the learning outcomes,
 • the standard period of study and the volume,
 • language of instruction,
 • other language(s) necessary for achieving learning outcomes,
 • access requirements,
 • the list, volume and brief descriptions of courses, the options and requirements for choosing courses,
 • options for specialisation,
 • graduation requirements,
 • the titles of degrees conferred and the documents issued upon graduation,
 • the profession awarded,
 • the faculty (faculties) where the curriculum is placed,
 • the manager(s) of curriculum.

Doctoral curricula opened before the 2022/2023 academic year are called doctoral curricula. Doctoral curricula to be opened from the 2022/2023 academic year are called doctoral programmes. In doctoral curriculum/programme the same criteria are included as in "ordinary" curriculum.
 • No labels