Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mida kontrollida enne arvutiabisse helistamist

 • Kontrolli kas printer on vooluvõrgus.
 • Kontrolli kas printeril on paberit.
 • Tee printerile taaskäivitus. Kõige lihtsam on tõmmata voolukaabel küljest ja siis see uuesti tagasi panna.
 • Kontrolli kas ükski veatuli ei anna märku tõrkest. Kui annab võib probleem olla kinnikiilunud paberis.
  Selleks et kinnikiilunud paber eemaldada, tuleb printeril olevad luugid avada ja tahma/tindikassett eemaldada.
  Kinni jäänud paber tuleb hästi tasapisi välja tõmmata et vältida paberi rebenemist.
 • Ühe arvuti külge ühendatud printeri korral kontrolli kas printer on arvutiga ühendatud.
 • Jagatud printeri korral kontrolli kas teisest arvutist saab printida. Kui saab siis proovi oma arvutile restart teha.

Helista arvutiabisse

Ülikooli arvutiabi telefon on +372 737 5500 (5500).
Arvutiabi vastab tööpäeviti kl 08:00-17:00, reedeti 08:00-16:30.

Abi saab küsida ka e-posti teel, saates kirja aadressile arvutiabi@ut.ee. Kirjas palume märkida oma nime, struktuuriüksuse (teaduskonna, eriala) ja kindlasti ka kontaktelefoni, millel teiega ühendust saab võtta ning võimalikult täpselt kirjeldada oma probleemi.

Before calling the helpdesk

 • Check if the printer is powered on and connected to the power socket.
 • Check if the printer for paper.
 • Restart the printer. The easiest way to restart the printer is to unplug it from the power socket and then re-plug it.
 • Check for error indicators on the printer. The lights on the printer may indicate the reason for the printer not functioning properly. If the error indicator is lit, there might be paper jammed in the printer. Open the trays on the printer and check for jammed paper. In case of a paper jam, remove the jammed paper carefully, without ripping it.
 • If the printer is connected directly to your computer, check the connection between the printer and the computer.
 • If it is a shared printer (network printer), check if you can print from another computer. If you are able to print from another computer, restart your computer.

Call the helpesk

Helpdesk will take your calls on workdays from 08:00 to 17:00. On Firdays, the helpdesk answers your calls until 16:30.

You can also contact the helpdesk via e-mail. Send an e-mail to arvutiabi@ut.ee. Make sure you leave your name, department and contact information, in case the helpdesk needs to contact you for additional details.