Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süsteemi puhverserveri seadistamise juhend (Windows 10)

Vajuta Windows nupule ning klõpsa hammasratta märgil.

Avanenud seadete aknas trüki otsingulahtrisse Internet options ning klõpsa samanimelisel otsingutulemusel.

Avanenud aknas ava Connections nimeline vaheleht ning vajuta nupule LAN settings.

Avanenud aknas märgista Use automatic configuration script ja sisesta välja Aadress väärtuseks http://www.ut.ee/utlib.pac.

Klõpsa mõlemas aknas kinnituseks OK.

Ülikooli puhverserveri kasutamise lõpetamiseks ava sama dialoog ja eemalda märgistus valiku Use automatic configuration script eest.

Mozilla Firefox

Kõigepealt järgi süsteemi puhverserveri seadistamise juhendit ning sellega on Ülikooli puhverserveri kasutuse seadistamine valmis.

Vali Firefoxi menüüst Options

Veendu, et vasakult oleks valitud General. Avanenud lehe lõpus on seadistus nimega Network Proxy - vajuta selle juures olevat Settings nuppu.

Veendu, et valitud oleks Use system proxy settings. Vajuta nupule OK.

Google Chrome

Kasuta süsteemi puhverserveri seadistamise juhendit.

Apple Safari

Kasuta süsteemi puhverserveri seadistamise juhendit.

  • No labels