Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Tartu Ülikoolis on kasutusel kaks meilisüsteemi - squirrelmail ja exchange. Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad squirrelmail-i kasutajad. Kõige lihtsam kindlaks teha kummas süsteemis enda postkast asub on veebimeili järgi -

  • Kui kasutate meilide lugemiseks mailhost.ut.ee lehte on teie kirjad squirrelmail-is.
  • Kui kasutate meilide lugemiseks owa.ut.ee lehte on teie kirjad exchange-s.

Valige millise meilisüsteemi kohta infot soovite:

Squirrelmail juhendid:

Jaluse lisamine

Puhkuseteate seadistamine

Exchange juhendid:

Jaluse lisamine

Puhkuseteate seadistamine

  • No labels