Õppekoha kontaktide plokki kuvatakse õppekoha struktuuriüksuse nimetus ja lühend, nt kultuuriteaduste instituut (HVKU).

Neile õppijatele, kes täidavad õppekava võidakse Õppekoha kontaktide plokki lisaks näidata

  • Programmijuhi
  • Õppekorralduse spetsialisti(de)
  • Lõputöö juhendaja(te)

eesnime, perekonnanime ja kontaktandmeid.

Isiku e-posti aadressi ja töötelefoni numbri nägemiseks vajutage nime järel kontaktandmete ikoonile. Avaneb uus aken kontaktandmetega. Kontaktandmed toimivad linkidena.

The name and abbreviation of the structural unit of the student place are displayed in the contact block of the student place, e.g. Institute of Cultural Research (HVKU).

Students who complete the curriculum additionally at the Contacts for student place block names and contacts of

  • Progamme director
  • Academic affairs specialist(s)
  • Supervisor(s)

may be shown.

To view the person's e-mail address and work phone number, press the contact icon after the name. A new window will open with contact information. Contact information acts as links.

  • No labels