Hariduse info lisatakse profiili andmetsse automaatselt:

 • Tartu Ülikooli sisseastumise avalduselt
 • TÜ lõpetamisel välja antavalt eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt
 • personali andmebaasist.

Iga varem omandatud hariduse kohta näidatakse:

 • hariduse liik, tase
 • õppeasutus - asutuse kohta kuvatakse nimetus originaalkeeles ja nimetus eesti keeles
 • kraad, medal, eriala
 • õppevorm
 • lõpudokumendi number
 • õpingute aeg, õppekava kestus


Kui leiate andmetest vea, siis:


Education information is automatically added to the profile data:

 • from the application for admission to the University of Tartu
 • from the diploma supplement in Estonian issued upon graduation of UT
 • from the employee information database.

For each previously acquired education, the following is indicated:

 • type and level of education
 • educational institution - the name of the institution is displayed in the original language and in English
 • degree, medal, speciality
 • study form
 • certificate/diploma number
 • time of studies, duration of curricula


If your information has changed or you find an error in the information:

 • No labels