Stipendiumite avalduste esitamiseks on ÕISi vaja sisestada arvelduskonto andmed.

Arvelduskonto numbri lisamiseks vajutage Arvelduskonto plokis pliiatsi ikoonile (vt joonis).


Sisestage konto omaniku eesnimi, perekonanimi ja kontonumber ning vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Eelnevalt salvestatud andmete taastamiseks vajutage nupule Lähtesta.

Arvelduskonto andmeväljade peitmiseks ilma andmeid salvestamata, sulgege muutmise/sisestamise väljad ristist.

In order to submit stipend applications, it is necessary to enter bank account number in SIS.

To add a bank account number, click the pencil icon in the Bank account block (see figure).

Enter the account holder's first name, last name, and bank account number and click Save (see figure).

To restore previously saved data, click Reset.

To hide bank account fields without saving changes click X.

  • No labels