Õppeaine versiooni lühendit kuvatakse õppeaine versiooni valiku rippmenüüs.

Õppeaine versiooni lühendis (vt joonis) on informatsioon

 • õppeaasta (nt 21/22)
 • semestri (sügissemester = S; kevadsemester = K)
 • õppevormi (PÕ = päevaõpe, SÕ = sessioonõpe, Täiendõ = täiendusõpe)
 • struktuuriüksuse, mille õppijatele on õppeaine versioon mõeldud
 • õppeaine versiooni keele kohta (tähiseta eestikeelse õppeaine versiooni korral; Eng ingliskeelse korral)
 • Kui ainet õpetatakse mitmel semestril, vormistatakse ainele osadega õppeaine versioonid ning sellisel juhul kajastab informatsioonis ka osa ja osa eest saadavate ainepunktide kohta, nt 21/22 S PÕ 1.osa 3 EAP.


Nt 21/22 S PÕ 2. osa 3 EAP SV EngAbbreviation of the course version is displayed in the drop-down menu for choosing course version.

Abbreviation of the course version (see Figure) displays information of

 • the academic year (e.g. 21/22)
 • semester (autumn semester = A; spring semester = S)
 • form of study (regular, block mode, continuing education)
 • structural unit whose students the course version is meant to
 • language of the course version (none for Estonian; Eng for English) 
 • If the course is taught in several semesters, course versions are taught in parts, and then the information also refers to the part and the credit points given for the part, e.g. 21/22 A regular part 1 3 ECTS.


E.g. 21/22 A regular part 2 3 ECTS SV Eng


 • No labels